top of page

Kvalitet, Miljø og Åpenhet

Ritek var opprinnelig et militært verksted for vedlikehold av tungt materiell. I dag er Ritek et godkjent verksted for alle typer kjøretøy, men fortsatt er en stor grad av vår virksomhet rettet inn mot forsvarsmateriell av flere kategorier. Våre kunder er både det norske forvaret og internasjonal forsvarsindustri.

Våre kunder stiller store krav til oss knyttet til Kvalitet, Miljø, HMS og Åpenhet. Vi tilstreber oss å bli bedre på alle disse områdene hver dag, med fokus på kontinuerlig forbedring av alle felt.  Vårt kvalitets- og ledelsessystem er sertifisert i henhold til ISO 9001 og AQAP 2110, som er en NATO standard tilsvarende ISO 9001, men med enkelte tilleggskrav ut over denne. Miljøstyringssystemet er sertifisert i henhold til ISO 14001, mens Personvern følger retningslinjene i henhold til GDPR og vi er i tillegg sertifisert i henhold til ISO 45001. 

Les mer om disse i bolkene under.

bottom of page