top of page
forsidebilde-1-1400x901.jpg

Om Ritek

Ritek AS er et mekanisk verksted for service og vedlikehold av tyngre kjøretøy og materiell.  Siden starten i 2003 har vi bygd vår tradisjon og kompetanse for arbeid innenfor mange arbeidsfelt. Hovedsaklig rettet mot stort og tungt rullende materiell for forsvaret og det sivile markedet. I tillegg støtter vi omkringliggende industri med tradisjonelt industrivedlikehold. 

Vi er snart 60 ansatte, med nærmere 50 løsningsorienterte mekanikere med allsidig efaringsbakgrunn og kompetanse innenfor ulike fagfelt. Vi holder til på Rinnleiret i Levanger, og har et godt innarbeidet kvalitetsystem

sertifisert i henhold til ISO/AQAP-standarder.

index-meta.png

Team

CEO

+47 918 41 126

Senior sales rep. /
HR & infrastructure

+47 958 70 294

Production Manager

+47 924 69 310

COO / Head of Sales,
Marketing & Projects

+47 996 29 988 

mg-6948-maclein-foto-design-gruppebilde-1-1772x1181-1-1400x933.jpg

HISTORIE

Verksteddrift på Rinnleiret har en lang og stolt historie. Som et ledd i sin omstrukturering i 2002 besluttet imidlertid Forsvaret å avvikle sin virksomhet ved Rinnleiret Teknisk Verksted (RITV). Flere av de ansatte ved RITV gikk i forhandlinger med Forsvaret om oppstart av en ny bedrift på tuftene av RITV. Etter lengre tids forhandlinger og planlegging ble Ritek AS stiftet av sju tidligere ansatte sammen med et regionalt utviklingsselskap med erfaring fra både omstilling og oppstart av næringsvirksomhet. 

De første årene gjennomførte Ritek AS flere mekaniske oppdrag for Forsvaret, samtidig som de etablerte seg med flere kunder innenfor sivil produksjon. Ritek kan se tilbake på en begivenhetsrik periode, med både store og små prosjekter og oppdrag som spenner fra ombygging av militære kampvogner til service og vedlikehold av busser og lastebiler for regionens transportører. 

Nå er Ritek godt innarbeidet som en anerkjent aktør for tyngre mekaniske jobber, og har gjennom sine mange gode referanser lagt et godt grunnlag for framtiden.

bottom of page